”Arbetsmiljö är inget någon gör ensam, det gör alla tillsammans”

Jag erbjuder

Rådgivning
Vad är lämpligt behov för ditt företag och dina medarbetare för att följa svensk arbetsmiljölagstiftning?
Regler och lagstiftning kring systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utgörs av 12 paragrafer som både ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Paragraferna bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop.

Det ska vara enkelt, Arbetsmiljöverket har som slogan "Det ska vara lätt att göra rätt" och jag ser till att det blir enkelt och tydligt för ditt företag och dina medarbetare. Alla i organisationen ska veta vad som förväntas. 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även krishantering och med min erfarenhet från krisberedskap så kompletterar jag även rutiner för ditt företag och dina medarbetare att hantera en kris.

Utbildningar
Jag erbjuder företagsanpassade BAM-utbildningar (Bättre arbetsmiljö) för chefer, projektledare och arbetsmiljöombud/skyddsombud där just era behov inventerats, era risker och erfarenheter lyfts fram i övningar och från realistiska fall. 
Jag är diplomerad BAM-utbildare enligt Prevent och kan därför använda Prevents utbildningsmaterial och/eller företagsanpassa det. 

Vid tillfällen ger jag  öppna BAM-utbildningar för kunder med samarbetsavtal,  där det i mån av plats kan erbjudas till företag utan avtal.

Föreläsningar
Jag håller föreläsningar där jag varierar fakta med statistik och blandar med personliga erfarenheter i ett högt tempo. 
Boka in mig för en energisk föreläsning om allt från säkerhetskultur till krisberedskap varvat med personliga erfarenheter och anekdoter.

Projektledning
Att driva ett projekt i mål bygger på tre pelare: Tid - Kvalitet - Ekonomi 
Om någon av pelarna haltar blir de andra påverkade och det är inte ovanligt att det i projekt  är en omsättning av personal samt att det uppstår konflikter. Det kan vara ekonomiska tvister eller medarbetare, ibland från olika samverkanspartners, som inte klarar av att samarbeta. 

Finns förutsättningar  att jag kan tillföra kompetens och erfarenhet med ett utifrånperspektiv inför ett nytt projekt eller under ett pågående, haltande projekt, så diskuterar jag gärna förutsättningarna för en framgångsrik fortsättning och framtid. 


Kontakta mig gärna för mer information!